Msze św. w kościele św. Jana Chrzciciela: w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00; w dni powszednie - godz. 6.30, 7.00, 17.00; od listopada do stycznia msza popołudniowa o godz. 16.00.
roku. Imieniny:

 
Wydarzenia 2018

Zdzisław Antolski w skalbmierskiej "Przystani"

Skalbmierskie spotkanie z poezją

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, które przypada w tym roku, stanowi okazję do zagłębienia się w bogatą historię naszej Ojczyzny. Pamiętając o rodzinnej ziemi, warto zastanowić się również nad losami małych ojczyzn, by w skupieniu przygotować się do listopadowych uroczystości.
Jedną z inicjatyw, mających na celu przybliżenie lokalnej kultury, było zorganizowane 29 kwietnia 2018 roku w Skalbmierzu spotkanie autorskie ze Zdzisławem Antolskim - poetą, prozaikiem i felietonistą, który znany jest z opiewania uroków rodzinnego Ponidzia.  Urodzony w Skalbmierzu poeta, przybył do parafialnej kawiarenki "Przystań" na zaproszenie proboszcza - ks. kan. Mariana Fatygi.
W trakcie spotkania, prowadzonego przez Piotra Rubachę - doktoranta literaturoznawstwa UJK w Kielcach, zebrani goście mogli wysłuchać opowieści poety na temat lokalnych tradycji oraz wydarzeń historycznych, które odcisnęły trwałe piętno na losach regionu. Nieodzownym elementem programu stała się recytacja wierszy Zdzisława Antolskiego, które podejmują temat nadnidziańskich kapliczek i miejscowości.
W części artystycznej skalbmierskie spotkanie z literaturą i kulturą regionalną uświetniła kapela ludowa "Olbryszanie" z Pełczysk, natomiast zebrani goście mogli dawnym zwyczajem skosztować chociażby chleba ze smalcem oraz innych przysmaków.

Foto: Prowadzący spotkanie Piotr Rubacha z poetą  oraz kapela " Olbryszanie" z Pełczysk  przed kolegiatą w Skalbmierzu.